Psychoterapia indywidualna

Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę.

Czasami spotykają nas jakieś kryzysy lub krytyczne wydarzenia, z którymi trudno poradzić sobie samemu. Takimi krytycznymi wydarzeniami są na przykład: utrata kogoś bliskiego, choroba, rozwód, konieczność podjęcia życiowej decyzji, utrata pracy.

Psychoterapia jest formą pomocy polegającą na regularnych spotkaniach z terapeutą, w trakcie których dochodzi do lepszego, głębszego rozumienia siebie, swoich uczuć i zachowań, szukania lepszych, bardziej dojrzałych sposobów funkcjonowania wśród ludzi, rozwijania swoich możliwości, lepszego radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych oraz sytuacjach trudnych.

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
 

Dla kogo

Jeśli:

 • odczuwasz stany depresyjne, masz objawy nerwicowe, psychosomatyczne, problemy ze snem
 • jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz wsparcia
 • Twoje cierpienie jest uogólnione i nie ma związku z bieżącą sytuacją
 • przeżywasz długotrwałe problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • nie rozumiesz swojego zachowania, swoich emocji i myśli
 • nie czujesz się dobrze sam ze sobą.
   

Co daje

Psychoterapia może Ci pomóc:

 • poznać i zrozumieć przyczyny objawów, z którymi się borykasz
 • w rozwiązywaniu leżących u ich podłoża wewnętrznych konfliktów w sposób konstruktywny dla Ciebie i otoczenia
 • lepiej poznać samego siebie (swoje potrzeby, wartości, postawy)
 • zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia
 • przekraczać przeszkody w realizacji swoich celów, swojego potencjału i mocnych stron
 • odnaleźć sposoby radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, z trudnymi emocjami
 • odnaleźć sposoby na życie pełnią życia
 • zmienić swoje relacje z innymi ludźmi (na bardziej satysfakcjonujące).


Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut.