Konsultacja psychologiczna

Konsultacja to wstępna rozmowa, w trakcie której omawiane są między innymi :

  • powody poszukiwania pomocy
  • możliwości i najskuteczniejsze formy pomocy psychologicznej w danej sprawie
  • uzgodnienie warunków i zasad dalszej współpracy.

 

Jeśli podczas konsultacji podjęta zostanie decyzja o psychoterapii, to ustalone zostają: dzień, godzina, czas trwania oraz zasady płatności.

Czasem aby móc wyczerpująco omówić wszystkie kwestie potrzebne są dwie konsultacje.

 

Konsultacja może mieć również charakter porady psychologicznej, której celem jest uzyskanie informacji lub pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Może być to wtedy jedno lub kilka spotkań.

 

Konsultacja trwa 50 minut.